El Coromines (DECAT)

El Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines serà una eina bàsica d'aquest blog per a cercar etimologies, buscar noves paraules, trobar altres significats, etc. 

Diu la viquipèdia:
Complementa en molt els reculls lexicals anteriors, sobretot quant a nous significats i dades diverses referents a la vida i ambient de les paraules. Des de jove, Coromines ha mantingut un contacte molt pròxim amb gent d'arreu del país que parlaven un llenguatge ric. Les converses amb pagesos, muntanyencs i gent de mar Ii han permés d'aprofundir el coneixement de la riquesa del català, que ens ha transmès.
Un dels trets fonamentals de l'obra és el seu abast d'estudi plurilingüístic, és a dir que sovint hi trobem ben estudiat també el lèxic occità, l'aragonès i el d'altres llengües romàniques i germàniques. I com el seu títol indica és «complementari» d'altres obres com el Diccionari català-valencià-balear, perquè complementar i millorar els immensos materials d'aquest diccionari històric i dialectal ha estat un dels objectius de l'obra.

I hi afegeix: Tot i que amb el temps alguns autors hi han detectat solucions etimològiques errònies, la majoria per manca de dades, així com algunes llacunes lèxiques, el DECAT és un immens diccionari científic d'altíssim interès per l'elevat rigor i prestigi de l'autor, amb una voluntat pedagògica i un estil molt personal, sovint, fins i tot, novel·lesc.

Tan difícil com apassionant; tan variat com inacabable; tan divertit (filològicament parlant) com primmirat. I sí, a vegades sembla que el que no sap s'ho inventa, però llevat d'això, imprescindible.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada