La sigla LGBTI (i no cap altra)

Una de les sigles que s'està estenent als Països Catalans és la sigla LGBTI. Són les inicials dels mots lesbiana, gai, bisexual, trans i intersex, tenint en compte l'ús que en fa el Moviment d'Alliberament LGBTI català. Les dues darreres lletres, però, en alguns textos legals signifiquen respectivament trangènere i intersexual.

Creiem que cal fer algunes consideracions sobre l'ordre, l'article, el significat i altres aspectes lingüístics que puguin sorgir.
  • Malgrat que és obvi, cal recordar que LGBTI és una sigla, no pas un acrònim. Es pot consultar el servei lingüístic de la UOC: una sigla generalment es forma a partir de les inicials absolutes de les paraules principals de la denominació que s'ha d'abreujar i esdevé un mot nou; Els acrònims segueixen un procés de formació semblant, però els formants del nou mot no han de ser necessàriament les inicials de paraula ni s'han de correspondre forçosament amb síl·labes d'aquestes paraules, ja que en els acrònims es busca que es puguin pronunciar sil·làbicament.
  • Quant a l'article, cal utilitzar sempre el plural d'ambdós (els i les LGBTI) ja que es tracta d'una aliança que inclou mots de gènere marcat que no poden ser inclosos dins d'un masculí plural que actua com a neutre en llengua catalana (les lesbianes sempre són les).
  • Utilitzar les persones LGBTI pot ser una manera reeïxida per evitar el feixuc desdoblament de l'article. També es pot utilitzar LGBTI com a adjectiu, passant a significar lèsbic, gai, bisexual, trans i intersex entesos com a adjectius: moviment LGBTI, col·lectiu LGBTI, àmbit LGBTI, argot LGBTI. (Recordem que l'adjectiu és lèsbic, no lesbià.)
  • Des de l'activisme, s'utilitza el mot trans, que és el més inclusiu, tal com ja s'ha explicat. També es prefereix el terme intersex, en comptes d'intersexual, que es descarta perquè té una clara connotació mèdica. Tot i així, certs textos legals interpreten T i I com a transgènere i intersexual, respectivament.
Un altre assumpte que no té una importància menor és l'ordre de les lletres en la sigla. Cal utilitzar sempre l'ordre LGBTI, no pas l'ordre LGTBI o d'altres, que sovint podem trobar dins de l'activisme a casa nostra. Alguns arguments:
  • Malgrat que en el context de Barcelona, la Comissió Unitària 28 de juny va incloure la B molt més tard que la T, l'argument històric no es pot pas esgrimir perquè no és el que s'argumenta en l'ordre de les dues primeres lletres, la L i la G. L'ordre de les lletres no és l'ordre històric d'incorporació a la sigla.
  • La LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aprovada el 2 d'octubre passat pel Parlament de Catalunya, utilitza ja al preàmbul la sigla LGBTI, en aquest ordre, i es repetirà al llarg de tota la llei (malgrat que el text legal parla de transgèneres i intersexuals): L’objectiu d’aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Per tant, doncs, tenim un text legal pioner que utilitza la sigla LGBTI.
  • A nivell internacional ja s'ha estès la sigla LGBTI. Vegem-ne alguns exemples: Wiktionary (que proposa l'alternativa GLBTI, però en cap cas la T abans de la B); National LGBTI Health Aliance; LGBTI rights.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada